SİZİNLE ÖĞRENİYOR,
SİZİNLE GÜÇLENİYORUZ

İ.K

Sosyal Sorumluluk Politikamız

Aşağıdaki konularda temel standartlar Prosedür ve Yönetmeliklerle  belirlenmiştir:

 • Çocuk İşçi Çalıştırmama
 • Zorla  Çalıştırmama
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması
 • Çevre Duyarlılığı
 • Sendikalaşma Özgürlüğü ve Toplu Görüşme Hakkı
 • Ayrımcılık Yapmama, Fırsat Eşitliği Yaratma
 • Disiplin Uygulamaları
 • Çalışma Saatleri
 • Ücret Düzeyleri
 • Yönetim Sistemi

Sosyal Sorumluluk Politikamız;

 • Bilginin paylaşılarak artacağına inanan Çelik Halat, "Eğitimin Gerekliliği" ilkesiyle hareket etmektedir.
 • Çelik Halat, Sosyal Sorumluluk konusunun tedarikçi ve taşeron firmalara benimsetilmesini ve onların işbirliği ve katılımını sağlamaktadır.
 • Çelik Halat, ulusal kanunlara uygun hareket etmeyi ve uluslararası belgelere ve bu belgelerin yorumuna uymayı ilke edinmiştir.
 • Çelik Halat, Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini halka duyuracaktır.

Çelik Halat Sosyal Sorumluluk kapsamında yapılan faaliyetler;

Çocuk İşçi Çalıştırmama 

Çelik Halat'da 4857 sayılı iş kanunu  çerçevesinde  çalıştırma yaşı ve çocuk çalıştırma yasağı maddesi gözetilerek personel istihdamı yapılmaktadır.
İşe alımlarda minimum yaş, genç insanların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini tamamlamasını sağlayacak olan 18 yaştır.  Çelik Halat'ta 18 yaşını doldurmamış eleman çalıştırılmamaktadır.
Ayrıca şirketimizde 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulanmaktadır. 
Bu Kanuna göre 20 ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının %5 ‘inden az ve %10'unundan fazla olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okulu  öğrencilerine beceri eğitimi yaptırırlar.

İş Sağlığı  ve Güvenliğinin Sağlanması

İşletme, sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak, kaza ve yaralanmayı önleyici tedbirleri almak, sağlık ve güvenlik eğitimi vermek, temiz sağlık tesisleri ile içilebilir su sağlamak zorundadır.
Standardın bu maddesine göre Çelik Halat, çalışanları için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı sağlamaktadır.

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe  göre 50 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde bir sağlık birimi kurma zorunluluğu vardır. Yönetmelikte tam gün işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu olmamasına rağmen şirketimizde tam gün işyeri hekimi bulunmaktadır. Ayrıca bir sağlık memuru vardiya sırasında revirde mevcut bulunmaktadır. 3. vardiya zamanında ise ilkyardım eğitimi almış çalışanlarımız görev yapmaktadır.

Periyodik Muayeneler 

Yılda bir kez Nisan-Haziran ayları arasında tüm personeli kapsar.

 • İlkyardım Yönetmeliği kapsamında şirketimizde Temel İlkyardım Eğitimi düzenlenmiş ve 39  kişi bu eğitimi almıştır. 
 • Genel hijyen denetlemesi yapılmaktadır.
 • İşyeri Sağlık birimi ve İş Güvenliği Uzmanlığı tarafından işyeri Risk Analizleri yapılmaktadır.

Çevre Duyarlılığı

Yürürlükteki Çevre Mevzuatına uymayı Çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı hedefler ve uygular.

Sendikalaşma Özgürlüğü ve Toplu Görüşme Hakkı 

Çalışanlar, Sendika kurma, Sendikaya katılma ve toplu pazarlık hakkına sahiptirler.
Çelik Halat'da çalışanların üye olduğu işçi sendikası ve  işverenin üye olduğu sektöre ait işveren sendikası  mevcuttur.

Fırsat Eşitliği

 • Çelik Halat da Fırsat Eşitliği anlayışı benimsenmiştir. Fırsat Eşitliği, şirket çalışanının, cinsiyet, yaş, medeni durumu, etnik köken, inanç, din veya bedensel kısıtlılıktan dolayı daha farklı bir muameleye maruz kalmasını önleyen bir anlayıştır. 

Disiplin Uygulamaları 

 • Şirketimizin Disiplin politikası Personel Yönetmeliği ile tanımlanmıştır.

Çalışma Saatleri 

 • Şirketimizde çalışma saatleri 4857 sayılı İş Kanunu'na göre uygunluk göstermektedir.
 • Normal Çalışma, haftalık 5 gün üzerinden 45 saattir. Günlük çalışma süresi 9 saattir.
 • Vardiya çalışmalarında ise; 

Günlük vardiya zaman dilimleri

08:00-16:00
16:00-00:00
00:00-08:00

şeklindedir.

Çalışma süreleri Personel Yönetmeliğimizde tanımlanmıştır.

Ücret Düzeyleri 

Firmamızda ücret politikası gereği  yılda bir kez Doğan Holding ve bağlı şirketlere uygulanan ücret artışı yapılmaktadır. Ücret düzeyi kanunla belirlenen asgari ücretin altına inmemekte, sektörel bazda piyasa ücret ve ücret benzeri yararlar araştırması yapılmaktadır. Beyaz yakalı çalışanlarımızın performans değerlendirme sonuçları ücret artışlarında etkili olurken mavi yakalı çalışanlarımızın ücret artışları toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir.

Yönetim Sistemi

Sosyal uygunluk, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin işyeri davranış kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan SA 8000 Yönetim Standardına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

E-BÜLTENE ABONE OLUN

Çelik Halat ile ilgili güncel haberleri almak için, mail adresinizi yazın.

ABONE OL butonuna tıkladığınızda, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin tarafınıza ticari elektronik ileti göndermesini kabul etmiş olacaksınız."E-Bültene abone olun bölümünde yer alan iletişim verileriniz (e-posta adresiniz); 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'u kapsamında; Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş tarafından meşru menfaatleri doğrultusunda Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, amaçları ile sınırlı olmak üzere toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır. Üyelik sürecinde işlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz."

ÜRÜNLERİMİZ

Tüm ürünlerimizi görmek için tıklayınız.

İnternet sitemizde, çerez (cookie) kullanılmaktadır. İnternet sitemizde kullanılan çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi almak için www.celikhalat.com.tr adresinde yer alan Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz. Devam etmeniz halinde çerez (cookie) kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. Çerez politikasında belirtilen tüm çerezlerin kullanılmasına izin vermek için “Tüm Çerezleri Kabul Et” seçeneğine tıklayabilirsiniz.